Ja-cultuur

Ja-cultuur is een leer- en werkconcept voor de (ouderen)zorg dat mensen de mogelijkheid biedt de regie over leven en werk te houden. Ja-cultuur is een open communicatiecultuur, zowel intern als extern. ‘Ja’ zeggen is iets wat je ‘doet’, het brengt je bij oplossingen omdat je ‘ja’ zegt tegen een belemmering of probleem. Als je ‘ja’ zegt is er meer ruimte, meer perspectief, andere mogelijkheden.

Ja-cultuur brengt mensen in hun kracht. Ze worden zich bewust van zichzelf en hun mogelijkheden en ‘ja’ opent hun creativiteit en het zoeken naar andere en nieuwe mogelijkheden. Het is een constructieve en op verandering gerichte manier van samenwerken en bedrijfsvoering. Medewerkers en ‘klanten’ hebben hierdoor de mogelijkheid om datgene te realiseren wat voor hen belangrijk is, zeker ook in (belevingsgerichte) zorg.

“Margriet pakt alles grondig aan, zo is er direct een borging van het traject”

“Samenwerken is een feest met Margriet, praktisch en out of the box want leidt tot verrassende uitkomsten.”

© Copyright - www.zijwegen.nl