Samenwerking met

Door samenwerking bundelen we binnen Zijwegen kennis, ervaring en procesvaardigheden. Zo worden tevens de sectoren aan wie wij diensten verlenen gecombineerd: productieomgeving, gezondheidszorg, zorg en welzijn en dienstverlening. Het is ons vak om ontwikkeling van mensen en organisaties te stimuleren, eigenaarschap van waarden en principes blijvend te ontwikkelen en werkprocessen te vernieuwen. In het netwerk van samenwerkers realiseren we een aanpak van actuele en urgente vraagstukken vanuit diverse perspectieven. De mensen met wie we samenwerken worden vakbekwamer en functioneren meer vanuit hun kracht dan voorheen.

Marketing, communicatie
en social media

“Margriet pakt alles grondig aan, zo is er direct een borging van het traject”

“Samenwerken is een feest met Margriet, praktisch en out of the box want leidt tot verrassende uitkomsten.”

© Copyright - www.zijwegen.nl