Zijwegenfonds

Bedrijfsnaam: Stichting Zijwegen-fonds
Adres: Kamperweg 8
Postcode: 7213 AS
Plaats: Gorssel
Gemeente: Gemeente Lochem
Telefoon: 06-53933631

 

KVK-nummer: 51160889
Inschrijf datum: 1 november 2010

Doelstelling: kinderen en jongeren tot en met 21 jaar de kans geven door middel van diverse leertrajecten, scholing en training, optimaal in de samenleving te functioneren en zich blijvend persoonlijk te ontwikkelen.
Beleidsvoornemen: Jaarlijks een of meerdere personen zoeken die in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning, gezien de doelstellingen van het Zijwegen Fonds


Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: M.G. Hijweege

Secretaris: J.A Hinrichs

Penning meester: Ralph Sinke

Onkosten vergoeding: Niet van toepassing

Fiscale nummer: 8231.28.441;

 
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (2022);
Ondersteunen van 2-tal studenten die een beurs kunnen krijgen voor hun HBO en Universitaire studie. Zij doen een aanvraag hiertoe en beoordeeld wordt of zijn aan de criteria voor toekenning van financiële ondersteuning in aanmerking komen.

Het totaal bedrag bedraagt € 750,00 per aanvrager  in 2 termijnen (Voorjaar en najaar van 2022)

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020-2021;

In de coronatijd zijn er geen activiteiten die hebben plaats gevonden. (2020 – 2021)
Zowel niet in de aanvraag als in de toekenning van financiële ondersteuning.

De balans en de staat van baten en lasten met toelichting;
Voor 2020 en 2021 hebben er geen activiteiten plaats gevonden.
Voor 2022 zal een actuele balans opgemaakt worden.

Zijwegen is ook initiatiefnemer van OVER!academie

Zijwegen is een door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) geregistreerd opleidingsinstituut.

“Margriet pakt alles grondig aan, zo is er direct een borging van het traject”

“Samenwerken is een feest met Margriet, praktisch en out of the box want leidt tot verrassende uitkomsten.”

© Copyright - www.zijwegen.nl