Voor wie werken wij

In de afgelopen jaren hebben we binnen Zijwegen veel geleerd van de kansen die opdrachtgevers ons boden om onze visie te toetsen aan hun vragen en overtuigingen. Wij zijn hen zeer erkentelijk dat het inzetten van passie, commitment, persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en succes ingebed konden worden in gedegen projectmanagement. Hun reacties hebben ons de kans gegeven bezig te blijven met wat ons het meest aan het hart gaat: het kiezen op basis van wat jouw waarden en principes zijn, leren en groeien aan belemmeringen en problemen, vinden van mogelijkheden, persoonlijke groei en ontwikkeling, verbinding maken in plaats van macht uitoefenen. Lees meer over onze aanpak in de reacties van:

“Margriet pakt alles grondig aan, zo is er direct een borging van het traject”

“Samenwerken is een feest met Margriet, praktisch en out of the box want leidt tot verrassende uitkomsten.”

© Copyright - www.zijwegen.nl