Subsidies en vergoeding

De kosten voor training of opleiding hoeft u in veel gevallen niet volledig zelf te betalen. We hebben de belangrijkste mogelijkheden voor u op een rijtje gezet:

Belastingdienst: scholingskosten zijn aftrekbaar
In veel gevallen zijn kosten voor scholing aftrekbaar van de belasting. Voor zowel werkgevers als particulieren kan dit een flinke korting op een training opleveren. Veel van de trainingen en opleidingen van Zijwegen BV komen hiervoor in aanmerking. De exacte regels hiervoor kunnen elk jaar veranderen; deze zijn te raadplegen op www.belastingdienst.nl. Vaak kan uw afdeling HR u hierover verder voorlichten.

O&O Fonds / A&O Fonds (Opleidings- en Ontwikkelfonds)
Wanneer een individuele werknemer een opleiding wil volgen, doet hij dit via/namens zijn werkgever. De werkgever kan voor iedere opleiding een aanvraag tot vergoeding indienen bij zijn branchevereniging. Dit kan verhaald worden op het O&O Fonds en/of het A&O Fonds (gemeenten en rijk), welke opgebouwd worden uit een percentage van iedere loonsom. De hoogte hiervan is in de CAO vastgelegd. Het fonds bepaalt of een opleiding geheel, gedeeltelijk of niet vergoed wordt. Dit kan per branche verschillen. De erkende fondsen per branche zijn te vinden op agentschap.szw.nl.

ESF (Europees Sociaal Fonds)
Om de flexibiliteit van de Europese beroepsbevolking te stimuleren, steunt het ESF projecten in de EU-lidstaten die:

  • werknemers opleiden om werkloosheid te voorkomen en erop te anticiperen;
  • steun bieden aan carrière- en persoonlijke begeleiding die personen aanmoedigt om hun carrière actief te sturen;
  • steun bieden aan programma’s voor outplacement en werknemersmobiliteit die werknemers aanmoedigen om zich te verplaatsen door de regio’s, of zelfs door de hele Europese Unie, naar plaatsen waar vraag is naar hun vaardigheden;
  • zorgen voor verbetering van de toegang tot opleiding, met name voor lagergeschoolde en oudere werknemers;
  • bijdragen tot het identificeren van beroepen en vaardigheden waar in de toekomst behoefte aan zal zijn.

Een training of opleiding die hieraan voldoet, kan tot 40% vergoed worden door het ESF, mits het opleidingsinstituut ook aan de eisen van de ESF voldoet.

IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst)
Wanneer u werkloos bent en zelf wilt reïntegreren via een reïntegratiebedrijf, kunt u scholing vergoed krijgen. Uw reïntegratiebedrijf (en het UWV) bepaalt samen met RBO Groningen of uw scholing bijdraagt aan versnelde reïntegratie. Wanneer dat het geval is, kunnen ze tot € 5.000,- inclusief BTW vergoeden. Van dit geld wordt ook uw reïntegratiebedrijf betaald, dus niet het volledige bedrag kan aan scholing worden besteed. Veel van onze trainingen dragen bij aan versnelde reïntegratie, en worden voor u op maat gemaakt.

“Margriet pakt alles grondig aan, zo is er direct een borging van het traject”

“Samenwerken is een feest met Margriet, praktisch en out of the box want leidt tot verrassende uitkomsten.”

© Copyright - www.zijwegen.nl