Zelfsturing en re-vitalisering

Mensen zijn een bron van vitaliteit en in staat tot het benutten van hun (ongekende) mogelijkheden. Juist die punten van aandacht staan in dit aanbod centraal. Binnen vastgestelde kaders mensen de bevoegdheid geven en hen leren om pro-actief en zelfstandig te handelen. Eigen verantwoordelijkheid nemen op basis van de visie en missie, om succesvol te willen zijn als organisatie.

Daarbij is het van belang om op een volwassen manier, gericht op de dagelijkse paradoxen in het werkproces, verandering en vernieuwing te realiseren. Jezelf sturen vraagt om permanente zelfreflectie en een team van collega’s waar het inspireren van elkaar, een persoonlijke benadering en kritisch teamwork de basis vormen voor een lerende houding. Jezelf managen naar je ultieme droom, het realiseren van doelen en gelukkig zijn in de dingen die je onderneemt en in je leven wilt realiseren. Zowel voor wat betreft werk als in je privéleven.

“Margriet pakt alles grondig aan, zo is er direct een borging van het traject”

“Samenwerken is een feest met Margriet, praktisch en out of the box want leidt tot verrassende uitkomsten.”

© Copyright - www.zijwegen.nl