Cultuurontwikkeling

De complexiteit, een passende vertaalslag en de implementatie van ontwikkelingen en veranderingen in de cultuur vormen kritische succesfactoren. Binnen Zijwegen gaan we ervan uit dat het in dit proces draait om de mensen die de organisatie vormen. Hoe zij tegen de veranderingen aankijken is doorslaggevend voor het succes van de gewenste ontwikkeling. 
Zo kijkend vormt de menselijke kwaliteit in de organisatie een strategische succesfactor, draagt iedere medewerker een eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en is HRM/P&O een lijnverantwoordelijkheid en een wezenlijk onderdeel van het strategisch beleid van de organisatie.

In trajecten van cultuurontwikkeling vragen wij veel aandacht van HRM. Immers, het is onontbeerlijk om bij verandering en ontwikkeling de mede- of juist tegenwerking van mensen die hierbij betrokken zijn te benutten. Deze mede- of tegenwerking wordt sterker bepaald door de manier waarop met mensen wordt omgegaan, dan door de nieuwe situatie op zich. Wanneer HRM-denken is geïntegreerd in de manier waarop op de organisatie geleid wordt, levert dat veel op: betrokkenheid, creativiteit, probleemoplossend vermogen, authenticiteit, klantgerichtheid en productiviteit.

“Margriet pakt alles grondig aan, zo is er direct een borging van het traject”

“Samenwerken is een feest met Margriet, praktisch en out of the box want leidt tot verrassende uitkomsten.”

© Copyright - www.zijwegen.nl